9 października 2012 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wpływ nowych regulacji Komisji Europejskiej na polski rynek energii elektrycznej MIFID,REMIT, EMIR” współorganizowana przez SGH, GPW i TOE.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Gospodarki, merytorycznym przez Kancelarię SALANS oraz medialnym przez portal CIRE.pl.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać następujących prezentacji i dyskusji w ramach trzech sesji:

 1. Wykład wprowadzający – EMIR, MiFID II oraz REMIT nowe regulacje wspólnotowe dla rynków finansowych i towarowych. Omówienie aktów prawnych – mec. Michał Motylewski, Salans
 2. SESJA I – Obecne i przyszłe ramy regulujące rynek energii elektrycznej. Ewolucja w kierunku rynku finansowego? Prowadzący: mec. Arkadiusz Kransodębski, mec. Michał Motylewski, Salans
  • Stanowisko EFET odnośnie nowych regulacji hurtowego rynku energii. Wpływ regulacji na obrót hurtowy (trading). Próba ocena wpływu. – Aygul Avtakhova, EFET
  • Ewolucja handlu na polskim rynku energii elektrycznej. Rola Giełdy jako centrum obrotu – Ireneusz Łazor, Towarowa Giełda Energii
  • Oczekiwania co do współpracy elektroenergetyki z regulatorami rynku energii w nowych warunkach – Marian Kilen, Fortum Heat and Power
  • Prognozy/Możliwości rozwoju handlu hurtowego (tradingu) w Polsce – Piotr Wąsik, Zespół TOE ds. Rynku Hurtowego, Vattenfall Energy Trading
 3. SESJA II – Potencjalna zmiana uwarunkowań funkcjonowania elektroenergetyki na hurtowym rynku energii elektrycznej. Prowadzący: dr Maciej Cygler, SGH
  • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Wpływ doświadczeń z kryzysu finansowego – prof. Grażyna Wojtkowska – Łodej, SGH
  • Ceny nośników energii (ropa naftowa), a sytuacja na globalnych rynkach finansowych – prof. Zdzisław Marciniak, SGH
  • Nowa rola zarządzania ryzykiem kredytowym po EMIR – Kasper Walet, Mycraft
  • Ewolucja regulacji hurtowego rynku energii elektrycznej (rynku towarowego) w kierunku rynku finansowego, analiza wpływu nowych regulacji na przedsiębiorstwa tradingowe – dr. pr. Paweł Hawranek, dr Dariusz Michalski
 4. SESJA III – Wpływ nowych regulacji na ograniczenie płynności hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce – panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości

Dokumenty

Formularz logowania