W dniach  7 – 10  maja  2008 r.  w Kazimierzu Dolnym odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna REE’08 Rynek Energii Elektrycznej: „Przesłanki  nowej  polityki  energetycznej – paliwa, technologie, zarządzanie”, która zgromadziła ponad 350 uczestników, w tym także licznych członków naszego towarzystwa. Z ramienia biura TOE na konferencji reprezentował kol. Marek Kulesa.

W ramach trzech dni tej organizowanej już po raz czternasty (a z udziałem TOE po raz czwarty) konferencji odbyły się warsztaty naukowo-techniczne (7 maja); obrady plenarne, w tym prezentacje referatów generalnych i dwie dyskusje panelowe (8 maja) oraz (9 maja) sesje plenarne, w tym prezentacje licznych referatów zgłoszonych przez uczestników oraz jedna dyskusja panelowa i dyskusja podsumowująca obrady.

Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadał Prezes Rady Zarządzającej TOE kol. Grzegorz Górski, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

W poszczególnych dyskusjach panelowych TOE reprezentowali następujący przedstawiciele:

  • panel 1 – DYLEMATY KONKURENCJI I REGULACJI – kol. Stanisław Jodłowski (Polska Energia PKH Sp. z o. o.) – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE i kol. Michał Kołodziejczak (ENEA S.A.);
  • panel 2 – PROBLEMY SEKTORA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO W ASPEKCIE REALIZACJI DYREKTYW UNIJNYCH – kol. Grzegorz Górski (Electrabel Polska S.A) – Prezes Rady Zarządzającej TOE;
  • panel 3 – AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – kol. Marek Kulesa.

Kolega Marek Kulesa podczas trzeciego dnia konferencji prowadził także sesję panelową pt. „Rozwój rynku energii w uwarunkowaniach zewnętrznych”, w której zaprezentowano 9 referatów zamieszczonych także w materiałach konferencyjnych.

Dokumenty

Formularz logowania