Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz piętnasty zorganizował konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Zagrożenia i nowe wyzwania”. Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 11- 14 maja tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udziału w panelach dyskusyjnych wzięli reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W konferencji uczestniczyła rekordowa liczba 370 osób, w tym wielu Członków TOE.

W ramach organizowanej już po raz piętnasty (a z udziałem TOE po raz piąty) konferencji odbyły się warsztaty naukowo-techniczne (11 maja); obrady plenarne, w tym prezentacje referatów generalnych i dyskusje panelowe (12 maja) oraz (13 maja) sesje plenarne, w tym prezentacje licznych referatów zgłoszonych przez uczestników oraz jedna dyskusja panelowa i dyskusja podsumowująca obrady.

Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadał Prezes Rady Zarządzającej TOE kol. Grzegorz Górski, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

W poszczególnych dyskusjach panelowych TOE reprezentowali następujący przedstawiciele:

  • panel 2 – Funkcjonowanie rynku energii w obecnej strukturze organizacyjnej – kol. Ireneusz Perkowski;
  • panel 3 – Rynek energii widziany oczami odbiorców – kol. Marek Kulesa.

Dokumenty

Formularz logowania