Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich po raz szesnasty zorganizował konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Rynek, technologie, polityka”. Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 12- 15 maja tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udziału w panelach dyskusyjnych wzięli reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W konferencji uczestniczyło około 370 osób, w tym wielu Członków TOE.

W ramach zorganizowanej (z udziałem TOE po raz szósty) konferencji odbyły się warsztaty naukowo-techniczne (12 maja), a w kolejnych dniach obrady plenarne, w tym prezentacje referatów generalnych i dyskusje panelowe oraz liczne referaty zgłoszone przez uczestników, a także dyskusja podsumowująca obrady.

Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadał Prezes Rady Zarządzającej TOE kol. Grzegorz Górski, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

W poszczególnych dyskusjach panelowych TOE reprezentowali następujący przedstawiciele:

  • panel 1 – Problemy polityki energetycznej przy uwzględnieniu zagadnień prognoz i bezpieczeństwa energetycznego, nowych technologii oraz źródeł finansowania rozwoju energetyki – kol. Marek Kulesa
  • panel 2 – Rynek energii widziany oczami odbiorców – kol. Marcin Ludwicki
  • panel 3 – Znaczenia uregulowań Unii Europejskiej dla Polski – kol. Arek Zieleźny

Dokumenty

Formularz logowania