Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz siedemnasty zorganizował konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Rynek a polityka”. Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 9 – 12 maja tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udziału w panelach dyskusyjnych wzięli reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób, w tym wielu Członków TOE.

W ramach zorganizowanej (z udziałem TOE po raz siódmy) konferencji odbyły się warsztaty naukowo-techniczne (9 maja), a w kolejnych dniach obrady plenarne, w tym prezentacje referatów generalnych i dyskusje panelowe oraz liczne referaty zgłoszone przez uczestników, a także dyskusja podsumowująca obrady.

Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadali kol. Grzegorz Górski i kol. Krzysztof Zamasz, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

W poszczególnych dyskusjach panelowych TOE reprezentowali następujący przedstawiciele:

  • panel 2 – Polityka Energetyczna – Rola Regulatora – kol. Marcin Ludwicki
  • panel 3 – Funkcjonowanie Rynku Energii Elektrycznej w Polsce. Nowe Mechanizmy i Regulacje – kol. Marek Kulesa

Dokumenty

Formularz logowania