Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz osiemnasty zorganizował konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Energetyka w dobie integracji europejskiej i kryzysu finansowego”.

Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 8 – 10 maja tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udziału w panelach dyskusyjnych wzięli reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W konferencji uczestniczyło około 300 osób, w tym wielu Członków TOE. Biuro reprezentowali kol. Monika Gasiuk i kol. Marek Kulesa.

W ramach zorganizowanej (z udziałem TOE po raz ósmy) konferencji odbyły się cztery sesje plenarne, cztery sesje problemowe i dwa panele dyskusyjne. Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadał kol. Krzysztof Zamasz, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

Ponadto dyrektor Marek Kulesa pierwszego dnia prowadził sesję zatutuowaną Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Drugiego dnia natomiast wziął udział w porannej sesji plenarnej i dwóch panelach dyskusyjnych:

  • Zagadnienia wpływu integracji europejskiej na działanie rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regulacji, europejskich rozwiązań w zakresie przesyłów transgranicznych oraz nowych mechanizmów rynkowych w systemie krajowym
  • Rozwój źródeł wytwórczych sieci przesyłowych KSE

Nowe uwarunkowania na rynku energii elektrycznej w 2012 roku …

Dokumenty

Formularz logowania