Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz dziewiętnasty zorganizował konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Nowe regulacje prawne a rzeczywistość”.

Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 7 – 9 maja tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udziału w panelach dyskusyjnych wzięli reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W konferencji uczestniczyło około 300 osób, w tym wielu Członków TOE. Biuro reprezentowali kol. Monika Gasiuk i kol. Marek Kulesa.

W ramach zorganizowanej (z udziałem TOE po raz dziewiąty) konferencji odbyły się cztery sesje plenarne, cztery sesje problemowe i trzy panele dyskusyjne. Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadał kol. Krzysztof Zamasz, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

Ponadto reprezentanci TOE wzięli udział we wszystkich trzech panelach dyskusyjnych:

  1. Zagadnienia zmian w sprawie energetycznym – kol. Piotr Gniewkowski
  2. Techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki rozproszonej – kol. Waldemar Gochnio
  3. Rozwój rynku energii elektrycznej – kol. Marek Kulesa

Dokumenty

Formularz logowania