Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz dwudziesty zorganizował konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Doświadczenia i wyzwania”.

Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 21-23 maja tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udziału w panelach dyskusyjnych wzięli reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W konferencji uczestniczyło około 250 osób, w tym wielu Członków TOE. Biuro reprezentowali kol. Monika Gasiuk i kol. Marek Kulesa.

W ramach zorganizowanej (z udziałem TOE po raz dziesiąty) konferencji odbyło się siedem sesji plenarne i trzy panele dyskusyjne.

Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadał kol. Krzysztof Zamasz, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

Ponadto reprezentanci TOE wzięli udział we wszystkich dwóch panelach dyskusyjnych:

  1. Prawo dla elektroenergetyki – kol. Grzegorz Kinelski
  2. Rynek energii – rynek mocy – kol. Marek Kulesa

Dokumenty

Formularz logowania