Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz dwudziesty pierwszy zorganizował konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki”.

Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 11-13 maja tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udziału w panelach dyskusyjnych wzięli reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W konferencji uczestniczyło około 250 osób, w tym wielu Członków TOE. Biuro reprezentowali kol. Monika Gasiuk i kol. Marek Kulesa.

W ramach zorganizowanej (z udziałem TOE po raz jedenasty) konferencji odbyło się pięć sesji plenarnych, trzy panele dyskusyjne i dwie sesje problemowe.

Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadał kol. Krzysztof Zamasz, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

Ponadto reprezentanci TOE wzięli udział we wszystkich sesjach i panelach dyskusyjnych, w szczególności:

  1. Aktualne problemy rynku energii – kol. Waldemar Gochnio
  2. Rynek energii a rynek mocy – kol. Marek Kulesa

Dokumenty

Formularz logowania