Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz dwudziesty drugi zorganizował konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 25-27 kwietnia tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udziału w panelach dyskusyjnych wzięli reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W konferencji uczestniczyło około 220 osób, w tym wielu Członków TOE. Biuro reprezentowali kol. Monika Gasiuk i kol. Marek Kulesa.

W ramach zorganizowanej (z udziałem TOE po raz dwunasty) konferencji odbyło się pięć sesji plenarnych, trzy panele dyskusyjne i dwie sesje problemowe.

Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadał kol. Krzysztof Zamasz oraz kol. Piotr Zawistowski, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

Ponadto reprezentanci TOE wzięli udział we wszystkich sesjach i panelach dyskusyjnych, w szczególności:

  1. Referaty generalne – kol. Waldemar Gochnio, kol. Marek Kulesa
  2. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz panel Mechanizmy wsparcia dla energetyki – kol. Marek Kulesa

Kulesa M.: Świadczenie regulacyjnych usług systemowych w systemie elektroenergetycznym a wprowadzenie rynku mocy

Dokumenty

Formularz logowania