W dniu 29 października 2014 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez  Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Konferencja „Rynek mocy – rozwiązanie dla Polski”. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Konferencja otwarta została przez p. Henryka Majchrzaka – Przewodniczącego Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej oraz p. Einari Kisel – Przedstawiciela Światowej Rady Energetycznej. 

W Sesji I – Rynek mocy a nowa Polityka energetyczna Polski do 2050 roku wzięli udział: p. Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki oraz p. Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Ponadto odbyły się następujące trzy sesje:

  • Sesja II: Mechanizmy rynkowe – rynek mocy a bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  • Sesja III: Doświadczenia międzynarodowe w zakresie wdrażania i funkcjonowania rynku mocy
  • Sesja IV: Rynek mocy – model dla Polski (sesja panelowa) 

Prezentacje są dostępne na portalu cire.pl.

Dokumenty

Formularz logowania