W dniu 8 grudnia 2010 r. , w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się konferecja „Smart grids a poprawa efektywności energetycznej. Nauka i standaryzacja w rozwoju koncepcji inteligentnych sieci”. Z ramienia TOE w konferencji udział wziął kol. Marek Kulesa, Dyrektor Biura.

Konferencja otwarta została przez prof. dr hab. Barbarę Kudrycką – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Mariusza Sworę – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego z  Politechniki Wrocławskiej, Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz p. Leszka Nowaka, Prezesa Zarządu Energa – Operator S.A. Bezpośrednio potem nastąpiło podpisanie Rekomendacji o powołanie Konsorcjum „Smart Power Grids – Polska”.

W ramach konferencji zrealizowano następujący program:

 • Rola technologii smart w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej  prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
 • Smart grids – drogi realizacji i sposoby upowszechnienia prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, Prorektor ds. Nauki Politechnika Poznańska
 • Smart Grids w Polsce dr inż. Wojciech Myślecki,  Politechnika Wrocławska
 • Case study. Wdrożenie projektu AMI w Energa-Operator Rafał  Czyżewski, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR SA
 • OPENmeter na rzecz standaryzacji projektów AMI Nicolas Arcauz, Representative of the Open Public Extended Network Metering
 • Inteligentne sieci w amerykańskim modelu standaryzacyjnym Thomas Nelson, National Institute of Standards and Technology
 • Jednostka normalizacyjna w systemie normalizacji dobrowolnej dr inż. Tomasz Schweitzer,  Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Liczniki smart – zgodność z międzynarodowym systemem miar. Rola GUM w procesie wdrażania inteligentnych sieci energetycznych Janina Popowska, Prezes Głównego Urzędu Miar
 • metering – droga od wdrażania projektów pilotażowych do ich realizacji i wypracowania dobrych praktyk James Strap, Leader, Global Center of Competency for Energy & Utilities IBM Global Business Services
 • Grid – doświadczenia konsumenckie. Case study: nPower RWE Piotr Laube, IBM Global Business Services
 • Programy zarządzania popytem w środowisku inteligentnego opomiarowania jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, Wojciech Lubczyński, Pełnomocnik Zarządu PSE Operator S.A.
 • Projekt SM w CEZ – wykorzystanie BI do analizy danych płynących z systemu SM, Jacek Piotrowski, Dyrektor Rynku Przemysłowego, Hewlett-Packard Polska

Dokumenty

Formularz logowania