W dniach 3 i 4 listopada 2005 r. w Rzeszowie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (SNWES) Konferencja „Strategia wdrożeniowa dla gazowej kogeneracji rozproszonej”.

zgromadziła ponad 150 osób – przedstawicieli gazownictwa, elektroenergetyki i ciepłownictwa. Konferencję prowadził prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Prezes Zarządu SNWES. W ramach dwóch dni konferencji przedstawiono ponad 15 referatów dotyczących gazowej kogeneracji rozproszonej. Do wygłoszenia referatu Zarząd SNWES zaprosił także TOE, które reprezentował kol. Marek Kulesa, przedstawiając prezentację zatytułowaną (prezentacja poniżej): Pogląd sektora obrotu na rozwój gazowych źródeł kogeneracyjnych w Polsce. Rozdzielenie energii elektrycznej i cechy ekologicznej: czerwone certyfikaty/świadectwa pochodzenia. Szansa czy zagrożenie dla gazowej kogeneracji rozproszonej?

Komplet materiałów konferencyjnych oraz prezentację można znaleźć na stronie internetowej SNWES (www.snwes.pl).

Kulesa M.:sektora obrotu na rozwój gazowych źródeł kogeneracyjnych w Polsce. Rozdzielenie energii elektrycznej i cechy ekologicznej…

Dokumenty

Formularz logowania