W dniu 6 lutego 2009 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji energii elektrycznej, stanowiącego wypełnienie delegacji zawartej w nowej ustawie o podatku akcyzowym. Konferencję prowadził p. Wojciech Bronicki – Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, TOE reprezentowali kol. Ewa Wierzchucka – (ENION Energia Sp. z o.o.) oraz kol. Marek Kulesa – (dyrektor biura TOE).

Podstawą dyskusji podczas konferencji uzgodnieniowej był datowany na 3 lutego 2009 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji energii elektrycznej. Projekt ten stanowił kolejną wersję rozporządzenia, która została opracowana na podstawie uwag przedsiębiorstw sektora w tym także TOE, nadesłanych do Ministerstwa Finansów (MF) w ramach styczniowych konsultacji pakietu rozporządzeń do nowej ustawy o podatku akcyzowym. W konferencji oprócz przedstawicieli gospodarzy MF oraz TOE, udział brali przedstawiciele PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Vattenfall Heat Poland (jako reprezentacja PTEZ) oraz PKP Energetyka i KHW (jako reprezentacja Forum OEEiG).

W ramach konferencji szeroko przedyskutowano oraz uzgodniono, uzyskując konsensus stanowisk, brzmienie wszystkich paragrafów projektu rozporządzenia. Przedstawiciele branży zwracali także uwagę na liczne wątpliwości, które znajdują się bezpośrednio w ustawie, a które będą miały wpływ na możliwość i skutki wywiązania się z obowiązków narzuconych ustawą. Zgodnie z ustaleniami po wprowadzeniu zmian i poprawek przez MF wersja projektu zostanie udostępniona uczestnikom konferencji.

Projekt rozporządzenia po konsultacjach dostępny dla Członków TOE w kodowanej części serwisu.

Dokumenty

Formularz logowania