W dniu 7 grudnia 2005 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej.

Spółki obrotu reprezentowali kol. Waldemar Gochnio oraz kol. Marek Kulesa. W ramach konferencji przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki przedstawili swoje stanowisko do zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych uwag resortów oraz towarzystw branżowych. Dyskusja opierała się na projekcie rozporządzania datowanym na 5 grudnia 2005 r. Projekt rozporządzania dostępny jest na stronach Ministerstwa Gospodarki (www.mgip.gov.pl) oraz na stronach TOE (w dziale Wybrane dokumenty 2005 ), na stronach TOE dla członków naszego towarzystwa dostępne są także zestawienia wszystkich uwag, które napłynęły do Ministerstwa wraz z ustosunkowaniem się do nich. W projekcie rozporządzenia z dnia 5 grudnia 2005 r. Ministerstwo Gospodarki uwzględniło prawie wszystkie uwagi TOE (patrz zestawienie uwag w dziale Wybrane dokumenty 2005 ).

Po dyskusji poszczególnych uwag resotów i sektora oraz propozycji zmian nowej wersji rozporządzenia ustalono: (i) wykreślenie par. 2 ust. 1, zakładając, że wykraczał on poza delegację ustawową, przy założeniu kompetencji Prezesa URE oraz faktu wyłaniania sprzedawcy z urzędu dla każdego obszaru operatora systemu dystrybucyjnego (patrz odpowiedzi na uwagi), (ii) możliwość przeredagowania brzmienia par. 3 w związku z mogącymi się pojawić trudnościami interpretacyjnym (propozycję do Ministerstwa przekaże URE), (iii) w par. 3 ust. 2 dane pkt 2), 3) oraz 4) będą danymi za okres 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie przetargu, (iv) w par. 3 ust. 2 pkt 4) dodatkowo w dokumentacji przetargowej będą mogły być (będą) podane przez Prezesa URE dane wytwórców OZE na obszarze działania sprzedawców z urzędu. W dziale Wybrane dokumenty 2005 znajduje się wersja z naniesionymi na konferencji propozycjami zmian.

Dokumenty

Formularz logowania