W dniach 20 i 26 czerwca 2006 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzania Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tzw. rozporządzania systemowego).

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki w związku z licznymi uwagami przedstawicieli sektora (w tym także TOE) do projektu przedmiotowego rozporządzenia w ramach wspólnego spotkania omawiali poszczególne uwagi oraz propozycje – ustosunkowanie się Ministerstwa do uwag. Konferencję prowadził Z-ca Dyrektora w Departamencie Energetyki p. Jan Bogolubow. Z ramienia TOE w konferencji udział wzięli: kol. Piotr Hałasik – członek Rady Zarządzającej TOE oraz dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa. Ze względu na dużą liczbę uwag oraz szeroką dyskusję wszystkich tematów konferencja odbywała się przed dwa dni (20 i 26 czerwca 2006 r.). Komplet materiałów dostępny jest dla członków TOE w części kodowanej serwisu.

Dokumenty

Formularz logowania