W dniu 6 listopada 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja „Węgiel kamienny, gospodarka niskoemisyjna – realia polskie”, zorganizowana przez Komisję Gospodarki Narodowej we współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym, Kompanią Węglową, Jastrzębską Spółką Węglową i firmą Tauron Polska Energia.

TOE reprezentował dyr. Marek Kulesa.

Część 1 – Energy Roadmap 2050 zainaugurował prof. Jerzy Buzek wygłaszając referat Perspektywa Unii Europejskiej. W Cześci 2 omówiono stan obecny i perspektywy górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Cześć 3 natomiast objęła problemy transformacji sektora energetycznego.

Dokumenty

Formularz logowania