W dniu 3 października 2011 r. w Tychach odbyła się konferencja „Wyzwania i inwestycje w obszarze energetyki i ciepła a Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej” zorganizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach przy udziale TOE. Na konferencji TOE reprezentowali kol. Krzysztof Zamasz – Prezes Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach konferencji, która zgromadziła około 200 osób, odbyły się dwa panele tematyczne:

  • PANEL I – Wyzwania dla sektorów energetyki i ciepła w czasie Polskiej Prezydencji.
  • PANEL II – Inwestycje w sektorach energetyki i ciepła.

Panel I obejmował sześć następujących prezentacji:

  • Polska Prezydencja a aspekty polityki energetycznej UE – Bogdan Marcinkiewicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Wsparcie rozwoju energetyki ze środków unijnych w latach 2007 – 2013 i perspektywa na przyszłość – Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego,
  • Kierunki i zasady zmian funkcjonowania systemów wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych – Marek Miśkiewicz, Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
  • Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w 2011 roku – nowy model rynku – Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE,
  • Wpływ kosztów uprawnień do emisji CO2 na polskie przedsiębiorstwa w świetle możliwej derogacji – Jarosław Wajer, Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego Ernst&Young.

W ramach Panelu II oprócz prezentacji przedstawicieli Miasta Tychy, Fenice Poland, EC Tychy oraz prof. Ściążko z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu miała miejsce dyskusja panelowa m.in. z udziałem kol. Krzysztof Zamasza – Prezesa Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Marka Kulesy.

Prezentacje dostępne są dla Członków TOE w kodowanej części serwisu.

Dokumenty

Formularz logowania