W dniach 10 i 11 maja 2016 r. w Poznaniu odbył się Kongres Energi@21. Spotkanie zorganizowały Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polski Komitet Energii Elektrycznej.  Na konferencji Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Kongres Energi@21 otworzył Minister Energii – p. Krzysztof Tchórzewski z Prezesami: Enei – p. Mirosławem Kowalikiem oraz PKEE – p.Henrykiem Baranowskim. Podczas pięciu paneli dyskusyjnych rozmawiano o warunkach i kierunkach rozwoju sektora energetycznego. 

Dyrektor Kulesa wziął udział w panelu „Klient 2.0 – interaktywny prosument czy pasywny odbiorca?”
Ponadto, jako moderator, miał możliwość dyskusji z p. Henrykiem Kalisiem, p. Dawidem Klimczakiem, p. Fridrikiem Larsenem oraz p. Piotrem Zawistowskim nt. „Jak sprzedać prąd? „Multienergetyka, innowacyjne produkty i konkurencja”.
Poruszono następujące kwestie:

  • Ekonomika dual fuel
  • Sprzedaż pakietowa
  • Prosument jako klient kompleksowy przedsiębiorstwa energetycznego
  • Konkurenci przedsiębiorstw energetycznych na rynku sprzedaży energii
  • Przedsiębiorstwo multienergetyczne

Dokumenty

Formularz logowania