W dniu 28 czerwca br. w Warszawie, odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES – Paliwa, Chemia, Gaz, organizowanego przez Europejskie Centrum Biznesu. Z ramienia TOE w Kongresie udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Oficjalnego otwarcia dokonał p. Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w ME oraz prof. Mariusz-Orion Jędrysek.

Tegoroczna edycja została podzielona na trzy sesje tematyczne, w których udział brali zarówno przedstawiciele rządu, eksperci jak i również prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, oraz dyrektorzy spółek paliwowych, chemicznych i gazowych.

Pierwsza debata odbyła się w ramach Sesji Inauguracyjnej pt. „Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu na etapie intensywnych zmian”.

Sesja I – „Nowe priorytety i cele sektora gazowego do 2020 roku” moderowana była przez Piotra Ciołkowskiego – Partnera w Kancelarii CMS. Debata została podzielona na dwie części: biznesową i ekspercką, ujmującą problematykę sektora z perspektywy przedsiębiorców i uczestników rynku oraz ekspertów i obserwatorów sektora.

W ramach części biznesowej wzięli udział: Grzegorz Błędowski – Dyrektor Projektu EFRA, Grupa LOTOS S.A.; Robert Brzozowski – Prezes Zarządu, UNIMOT S.A.; Krzysztof Hnatio – Prezes Zarządu PGNiG Gas Storage Poland Sp z o.o.; Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, OLPP; Beata Wittmann – Dyrektor Korporacyjny ds. Energii, Grupa Azoty.

W ramach części eksperckiej w dyskusji uczestniczyli: Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Marcin Sienkiewicz – Dyrektor ds. Projektu Hubu Gazowego, Towarowa Giełda Energii; dr Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Roman Ślagowski – Przewodniczący Prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Debatę rozpoczęto od dwóch kluczowych obecnie pytań, dotyczących wpływu obliga giełdowego na budowę płynnego rynku gazu oraz wpływu funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu na krajowy i europejski rynek gazu. Przy okazji poruszono temat obecnego stanu infrastruktury gazowej i jego przyszłości, jeżeli chodzi o inwestycje. Następnie zastanawiano się jaka jest złota formuła walki o udziału w rynku (koncern gazowy, czy przedsiębiorstwo multienergetyczne). Był to istotny wstęp do pytania o koncepcję funkcję Obszaru Bałtyku jako rynku dostaw ropy i gazu, w szczególności, jeżeli chodzi o połączenie gazowe z Norwegią – jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju. W kolejnej części debaty skoncentrowano się nad rolą najbardziej kluczowych koncernów gazowych i paliwowych w ramach polskiej gospodarki – chodzi w szczególności o miejsce OLPP w procesie bezpiecznego dostarczania paliw na terenie Polski, roli PGNiG w zliberalizowanym rynku gazu oraz prowadzony przez Grupę LOTOS projekt EFRA jako klucz do optymalizacji biznesowej. Na koniec zaproszeni goście zastanawiali się nad kondycją rynku LPG w rok po nowelizacji Prawa Energetycznego

Sesja II – „Chemia – wsparciem dla sektora gazowego i paliwowego” poświęcona była najważniejszym zmianom i wyzwaniom, przed jakimi stoi polski sektor chemiczny.

źródło: petrobiznes.pl 

Dokumenty

Formularz logowania