23 października 2012 r. w hotelu Courtyard, w Warszawie odbyło się seminarium „Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii” zorganizowane przez Towarową Giełdę Energii S.A., Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. oraz GAZ SYSTEM S.A. Na spotkanie licznie przybyli Członkowie TOE, biuro natomiast reprezentował dyrektor Marek Kulesa.

Zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania następujących prezentacji:

  1. Rola Towarowej Giełdy Energii w tworzeniu europejskiego rynku energii i gazu – Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
  2. Rola Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych w funkcjonowaniu giełdowego rynku gazu – Dariusz Bliźniak, Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
  3. Zasady notowań na rynku gazu – Leszek Prachniak, Dyrektor Departamentu Notowań
  4. Regulamin Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. – Małgorzata Słomko, Kierownik Biura Prawnego
  5. Model prowadzenia rozliczeń rynku gazu – Andrzej Kalinowski, Dyrektor Działu Rozliczeń
  6. Zasady naliczania depozytów zabezpieczających dla klientów domów maklerskich, System Gwarantowania rozliczeń rynku gazu – rodzaje zabezpieczeń – Wiesław Krzywina, Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem
  7. Nowa IRiESP i umowy z GAZ-SYSTEM S.A. jako podstawa relacji pomiędzy uczestnikami rynku a Operatorem Systemu Przesyłowego – Stanisław Brzęczkowski, Kierownik Działu Bilansowania oraz Małgorzata Banasik, Radca Prawny

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny – Giełdowy obrót gazem jako pierwszy krok do liberalizacji rynku (Jaki wolumen sprzedaży gazu na giełdzie będzie wyznacznikiem wolnego rynku; Oczekiwania uczestników rynku – korzyści dla biznesu; Przyszłość rynku gazu w Polsce).

Dokumenty

Formularz logowania