W dniu 12 kwietnia 2017 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 20 lat ustawy – Prawo energetyczne. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Organizatorami Konferencji byli Prezes URE oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Wśród prelegentów Panelu Inauguracyjnego znaleźli się obecny oraz poprzedni prezesi URE: Maciej Bando, Marek Woszczyk, dr hab. Mariusz Swora oraz pierwszy i najdłuższej piastujący urząd Prezesa – dr Leszek Juchniewicz. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i poglądów związanych z energetyką i rolą, jaką ma do odegrania krajowy regulator w zrównoważonym rozwoju gospodarczym Polski. 

Gośćmi Konferencji byli także Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Zdaniem Pełnomocnika powołany do życia ustawą z 1997 r. Urząd Regulacji Energetyki z jednej strony jest elementem potrzebnym dla regulacji dużej części życia gospodarczego w kraju, ale z drugiej narzędziem, które powinno służyć interesom Polski na zewnątrz.

W drugiej, naukowej części konferencji głos zabrali wybitni eksperci polscy i międzynarodowi. 

Poza dyskusjami związanymi z Prawem energetycznym, poruszone zostały również współczesne zagadnienia rynków energii i paliw, dotyczące równoważenia interesów uczestników rynku czy koordynacji polityki i regulacji.

Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie odznaczeń resortowych przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego „Zasłużony dla Energetyki” pracownikom Urzędu, którzy mieli znaczący wpływ w rozwój polskiej energetyki.

Dokumenty

Formularz logowania