W dniu 26 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Operator Informacji Pomiarowych – pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe) zorganizowana przez PTPiREE. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W części pierwszej uczestnicy zapoznali się z następującymi prezentacjami:

  • Wystąpienie p. Tomasza Kowalaka, URE
  • Operator Informacji Pomiarowych jako administrator danych osobowych, p. Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • OIP – zmiana umownych relacji na rynku pomiędzy dostawcami, dystrybutorami i odbiorcami, p. Jakub Pokrzywniak, Kancelaria WKB
  • Perspektywa powstania OIP z punktu widzenia spółki dystrybucyjnej, p. Artur Różycki, PTPiREE
  • Kluczowe problemy biznesowe i prawne funkcjonowania OIP – p. Jan Bogolubow, Zarządca Rozliczeń SA
  • Spojrzenie z perspektywy europejskiej – p. Valerie Lorge, Komisja Europejska
  • OIP a ochrona danych pomiarowych – p. Jerzy Baehr, Kancelaria WKB

Część druga konferencji obejmowała m. in. informację nt. doświadczeń wybranych państw europejskich, w tym casus brytyjski i niemiecki.

Konferencja zakończyła się dyskusją panelową.

Materiały z konferencji do pobrania w kodowanej części naszego serwisu.

Dokumenty

Formularz logowania