W dniach 26 i 27 maja 2015 r. w Poznaniu odbył się zorganizowany przez  Polski Komitet Energii Elektrycznej Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy Energi@21. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Na kongresie Energi@21 spotkali się praktycy, eksperci i naukowcy. W tym gronie dyskutowano o tym, jak dzięki współpracy nauki i biznesu tworzyć i wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Pierwszego dnia konferencji poruszono następujące tematy:

  • Społeczno – gospodarcze wymiary funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego XXI wieku
  • Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne Przedsiębiorstwa energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne i transformacje na rynku europejskim
  • Przedsiębiorstwo energetyczne a zrównoważony rozwój
  • I-utility 

Drugiego dnia kongresu omówiono kolejne zagadnienia:

  • Przedsiębiorstwo energetyczne jako dostawca mocy
  • „Multienergetyka”, innowacyjne produkty i konkurencja
  • Przedsiębiorstwo energetyczne oparte na węglu
  • Konsument 21 wieku a nowoczesne przedsiębiorstwo energetyczne

Kongres posumowano debatą – Co można zrobić wspólnie, aby polska energetyka była bardziej innowacyjna.

Dokumenty

Formularz logowania