W dniu 16 października br w Warszawie, w siedzibie GAZ-SYSTEM S.A., odbyło się szkolenie dla Klientów z zakresu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.W szkoleniu wzięli udział liczni Członkowie TOE. Nasze Towarzystwo reprezentował dyrektor biura – kol. Marek Kulesa.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania nastepujących prezentacji:

  1. Nowy Model Rynku – Piotr Bujalski, Zastępca Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu
  2. Nowy Model Kontraktowy – Małgorzata Banasik, Kancelaria Banasik Woźniak i Wspólnicy
  3. Realizacja Umów Przesyłowych – Stanisław Brzęczkowski, Kierownik Działu Bilansowania, Krajowa Dyspozycja Gazu
  4. Zabezpieczenia finansowe stosowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w umowach przesyłowych i umowach o przyłączenie – Adam Bryszewski, Dyrektor Pionu Finansowego

Dokumenty

Formularz logowania