Internetowa Platforma Obrotu Energią Elektryczną – poee uruchomiła połączenie z giełdą Nord Pool w zakresie rynku spot i forward dla uprawnień do emisji CO2. Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUEC – poee) na poee jest częścią Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Jego główną zaletą jest połączenie systemu handlowego platformy z systemami handlowymi innych giełd oraz platform działających na obszarze Unii Europejskiej.

Połączenie to pozwala Uczestnikom platformy poee na dostęp do wspólnotowego rynku handlu CO2 poprzez umożliwienie zawierania kontraktów z ofertami z innych giełd i platform, a jednocześnie umożliwia uczestnikom tych giełd i platform zawieranie kontraktów z podmiotami polskimi.

Dokumenty

Formularz logowania