W dniach 15 – 16 grudnia 2006 r. Prezes URE zatwierdził i opublikował taryfy dla energii elektrycznej, jakie będą obowiązywały odbiorców w roku 2007. Decyzje te zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna od nr 52 do 57/2006. Linki do tych decyzji można znaleźć także w dziale Taryfy

Dokumenty

Formularz logowania