Informujemy, że systemy EEX i poee w zakresie rynku spot dla uprawnień do emisji CO2 zostały połączone.

Już dziś można obserwować na poee oferty z giełdy lipskiej EEX. Przeprowadzanie transakcji handlowych będzie możliwe wkrótce po pełnym uruchomieniu interfejsu. Otwarty na poee Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUEC – poee) jest częścią Europejskiego Rynku Handlu Uprawnieniami do Emisji, a jego główną ideą jest połączenie systemu handlowego platformy z systemami handlowymi innych giełd oraz platform działających na obszarze Unii Europejskiej. Połączenie to pozwala Uczestnikom platformy poee na dostęp do wspólnotowego rynku handlu CO2 poprzez umożliwienie zawierania kontraktów z ofertami z innych giełd i platform, a jednocześnie umożliwia uczestnikom tych giełd i platform zawieranie kontraktów z podmiotami polskimi.

W dniach 07 – 08 stycznia 2008 roku odbędzie się konferencja (szczegółowe informacje na www.poee.pl), podczas której nastąpi prezentacja rozwiązań  połączenia platformy poee z giełdą EEX za pomocą dedykowanego połączenia systemów handlowych tzw. Order Routing System. Handel na platformie będzie się odbywał w walucie EURO, a uruchomienie we współpracy z bankiem Nordea Polska S.A. rachunków walutowych dla uczestników poee umożliwi sprawne rozliczenie każdej transakcji.

Wdrożona również w listopadzie, anglojęzyczna wersja platformy pozwoli na korzystanie z jej rozwiązań również podmiotom zagranicznym. W wersji angielskiej dostępne są umowy i regulaminy, a dodatkowo wykorzystanie funkcjonujących standardów europejskich umożliwia zawarcie zainteresowanym podmiotom standardowej umowy EFET, zarówno dla obrotu energią elektryczną, jak i uprawnieniami do emisji CO2.

Dokumenty

Formularz logowania