W dniach 20 i 21 kwietnia 2016 r. w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Europejskie Centrum Biznesu IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. Na konferencji Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Gościem wystąpienia inauguracyjnego był Minister Energii – p. Krzysztof Tchórzewski. W sesji plenarnej „Konkurencyjna gospodarka – bezpieczne państwo”, wziął również udział Prezes Urządu Regulacji Energetyki, p. Maciej Bando.

W drugim dniu konferencji, w sesji „Energetyka i gospodarka „, w panelu, który moderował p. Rafał Hajduk zatytułownym „Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju”,  udział wziął m.in. p. Marek Kulesa – Dyrektor Biura, TOE.

W ramach dyskusji poruszono następujące zagadnienia:

  • Łączna sprzedaż energii i gazu.
  • Czy lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa Skarbu Państwa czy z udziałem kapitału zagranicznego?
  • Efektywność energetyczna w polskim wydaniu – kto korzysta kto ponosi koszty?
  • Koszty oszczędności i koszty wdrażania polityki UE – jakie i kto za nie zapłaci. Czy stać nas na dalsze ograniczanie emisji?, Jak wymusić działania ekologiczne na konsumentach?
  • Połączenie polskiego rynku energii z rynkiem europejskim – Projekt CEF.
  • Obligo giełdowe w praktyce – czy giełda gazowa nabierze takiego znaczenia jak giełda energii.
  • Trading jako największa wartość dodana i element budowania przewagi konkurencyjnej.

Dokumenty

Formularz logowania