W dniu 15 czerwca 2016 r., w Warszawie, odbyła się konferencja Okrągły Stół Energetyczny, zorganizowana przez Ministerstwo Energi oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOE. Z ramienia TOE w konferencji udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Obrady otworzył p. Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii w wystąpieniu głównym nt. Polska energetyka 2016+.

W ramach konferencji odbyły się trzy debaty: 

  • Polski węgiel a wyzwania klimatyczne
  • Dywersyfikacja źródeł energii, a koszty
  • Polskie sieci przesyłowe – stan faktyczny i wyzwania

Dokumenty

Formularz logowania