W dniu 29 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez portal WysokieNapiecie.pl, debata pt. „Konsument na rynku gazu”. W debacie TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Debatę moderował redaktor naczelny portalu – Rafał Zasuń, a panelistami byli:

 • Paweł Pikus, Ministerstwo Energii
 • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Henryk Mucha, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Mariusz Caliński, Fortum Sprzedaż
 • Paweł Kwiecień, Polskia Izba Przemysłu Chemicznego
 • Marek Kulesa, Towarzystwo Obrotu Energią 

Omówiono następujące zagadnienia:

 1. Jak wypada polski rynek gazu oraz polski konsument na tle innych krajów UE.
 2. Czy o przyszłości rynku gazu rozstrzygną potrzeby konsumentów czy regulacje krajowe i unijne?
 3. Jaki wpływ na rozwój konkurencji będzie miało stopniowe uwalnianie taryf.
 4. Relacje między sprzedawcą zasiedziałym a niezależnymi dostawcami gazu – jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne nie wpadając jednocześnie w pułapkę monopolu.
 5. Jak promować rozwój konkurencji i nowe formy sprzedaży gazu, chroniąc konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm.

Dokumenty

Formularz logowania