W dniu 9 marca 2017 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się osiemnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji.  

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

 1. Przyjęcie nowych członków (Rada przyjęła 1 Członka Wspierającego oraz 6 Członków Zwyczajnych). Skreślenie z listy członków zwyczajnych TOE osób zalegających ze składkami za 2016 rok.
 2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE.
 3. Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE:
  a) Sprawozdanie z działalności TOE w 2016 roku.
  b) Sprawozdanie finansowe TOE za 2016 rok.
  c) Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2016 roku.
  d) Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2017 rok.
  e) Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2017 rok.
  Podjęcie uchwał dotyczących ww. materiałów, terminu i propozycji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków TOE.
 4. Wolne wnioski, sprawy różne.

Rada Zarządzająca przyjęła przedstawione dokumenty oraz zarządziła zwołanie Walnego Zebrania Członków TOE na dzień 29 marca 2017 r. (środa) w Warszawie, w Hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, na godz. 12.00.

Dokumenty

Formularz logowania