W dniu 7 października 2015 r. w Warszawie, w siedzibie TOE odbyło się piąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji. 

W ramach omawiania działalności merytorycznej Zespołów i Grup TOE przedyskutowano: stan przygotowań do wejścia w życie od początku 2016 roku części zapisów ustawy o OZE, w tym problematykę rozliczeń prosumentów w nowym roku; projekty pism do Prezesa URE (PURE) i Ministerstwa Gospodarki (MG) dotyczące taryfikacji na rynku gazu; propozycję zmian rozporządzenia taryfowego dotycząca korekt faktur sprzedaży wyrażoną w projekcie pisma do MG; możliwość powołania pod patronatem PURE stałego zespołu dot. ebIX oraz projekty stanowisk TOE do tzw. letniego pakietu energetycznego.

W czasie październikowego posiedzenia Rada kontynuowała także dyskusję nt. zmian organizacyjnych struktury i prac Zespołów i Grup roboczych Towarzystwa.

Rada podsumowała i pozytywnie oceniła przebieg oraz wynik finansowy XII Targów Energii JACHRANKA.

W ramach posiedzenia przyjęto jednego nowego Członka Zwyczajnego oraz jednego nowego Członka Wspierającego.

Dokumenty

Formularz logowania