W dniu 29 lutego 2012 r. w Konstancinie-Jeziornej, w siedzibie PSE Operator SA, odbyła się pierwsza sesja Warsztatów rynku energetycznego. W warsztatach, które prowadzili p. Marek Woszczyk – Prezes URE oraz p. Henryk Majchrzak, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Celem Warsztatów, zgodnie z ich Regulaminem, jest „wypracowanie skutecznych metod wprowadzenia na rynek energii nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających ekonomiczne i bezpieczne zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną”.

Warsztaty, adresowane do członków Zarządów i osób kluczowych dla smart grid w podmiotach uczestniczących w rynku energetycznym, mają być roboczą platformą wymiany i gromadzenia wiedzy na temat szeroko rozumianych kluczowych zagadnień budowy inteligentnych sieci energetycznych, w szczególności wynikających z obowiązków prawnych Polski i Unii Europejskiej, a przede wszystkim miejscem wymiany już zdobytych doświadczeń.

Komitet Programowy Warsztatów stanowią: Prezes URE i Prezes PSE Operator S.A. Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele URE, PSE Operator S.A., OSD, Zarządcy Rozliczeń S.A. oraz TOE, ma być odpowiedzialny za organizację Warsztatów (agendy poszczególnych sesji, logistykę). Do zadań Rady programowej należeć będzie zatwierdzanie wyników prac Zespołu(-ów) Projektowego(-ych). Rada Zarządzająca TOE, jako Członka Rady Programowej Warsztatów z ramienia naszego Towarzystwa wybrała p. Marka Kulesę.

W ramach pierwszej sesji Warsztatów, po wprowadzeniu w tematykę przez Członków Komitetu Programowego, zostały przedstawione i omówione trzy następujące referaty:

  • Prace Zespołu Doradczego Ministra Gospodarki przy Międzyresortowym Zespole ds. Realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” – Edward Słoma, Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
  • Działania wynikające ze zmian w Prawie energetycznym, w szczególności z zadań Operatora Informacji Pomiarowych (dawniej NOP) – Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Zarządca Rozliczeń S.A.
  • OIP w strukturze Grupy Kapitałowej PSE SA. Echa dyskusji publicznej nad Stanowiskiem Prezesa URE ws. modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec OIP – Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf, Urząd Regulacji Energetyki

Materiały ze spotkania dostępne są dla Członków TOE w kodowanej części serwisu.

Dokumenty

Formularz logowania