W dniu 26 marca 2007 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej TOE VI Kadencji. W ramach marcowego posiedzenia nowej Rady m.in.: wybrano Prezesa i dwóch Wiceprezesów Rady Zarządzającej VI kadencji, przedyskutowano kierunkowe założenia działalności Zespołów na 2007 roku oraz bieżącą działalność biura TOE.

Rezultatem głosowania funkcje w Prezydium Rady Zarządzającej VI kadencji powierzono następującym osobom:

– kol. Grzegorz Górski został Prezesem Rady Zarządzającej TOE VI kadencji,
– kol. Stanisław Jodłowski oraz kol. Marek Szymankiewicz zostali Wiceprezesami Rady Zarządzającej TOE VI kadencji.

Rada Zarządzająca, mając na uwadze dyskusję na Walnym Zebraniu TOE oraz uwarunkowania rynku energii elektrycznej w Polsce w 2007 roku i latach następnych potwierdziła powołanie w ramach TOE nowego Zespołu zadaniowego ds. modelu rynku energii elektrycznej oraz zobowiązała biuro TOE do zebrania kandydatur do prac w Zespole. Ustalono także, że kolejne posiedzenie Rady Zarządzającej odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2007 r. w Warszawie, w siedzibie TOE.

Dokumenty

Formularz logowania