W dniu 30 marca 2009 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, odbyło pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej TOE VIII Kadencji, na którym dokonano ukonstytuowania Rady.

Wybrano:

  • kol. Grzegorza Górskiego – na Prezesa Rady Zarządzającej
  • kol. Marka Szymankiewicza – na Wiceprezesa Rady Zarządzającej
  • kol. Krzysztofa Zamasza – na Wiceprezesa Rady Zarządzającej

Po podjęciu uchwał w w/w sprawach, przyjęto również dwóch nowych Członków Zwyczajnych TOE.

Dokumenty

Formularz logowania