W dniu 21 kwietnia 2015 r. w Katowicach, w siedzibie TAURON Polska Energia S.A., odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji. 

W ramach posiedzenia Rada ustaliła na czterech liczbę Wiceprezesów, powierzyła wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu Rady XIII kadencji kol. Krzysztofowi Zamaszowi, a funkcje wiceprezesów: kol.. Krzysztofowi Bonkowi, kol. Leszkowi Nowakowi, kol. Ireneuszowi Perkowskiemu oraz kol. Markowi Woszczykowi.

Na kwietniowym posiedzeniu Rada przyjęła sześciu nowych Członków Zwyczajnych oraz omówiła działalność Zespołów i Grup roboczych powołanych w ramach TOE. W szczególności – kol. Marek Kulesa, jako koordynator prac Zespołu ds. Raportu zaprezentował wybrane elementy – rozdziały Raportu TOE 2015 pt. „Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce – stan na 31 marca 2015 r. oraz przedstawił zrealizowane i zaplanowane, w ramach 2 edycji kampanii edukacyjno – informacyjnej „Wybieraj mądrze. Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”, etapy kampanii, podkreślając objęcie części ogólnej kampanii honorowym patronatem Prezesa URE. Przedyskutowano także stan przygotowań do XII Targów Energii JACHRANKA.

Dokumenty

Formularz logowania