W dniu 29 marca 2017 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji.  

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Określenie liczby Wiceprezesów Rady Zarządzającej XIV kadencji.
  2. Wybór Prezesa i Wiceprezesów Rady Zarządzającej XIV kadencji.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania