W dniu 21 września 2006 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej V kadencji. W ramach wrześniowego posiedzenia Rady m.in.:

– wybrano Prezesa i dwóch Wiceprezesów Rady Zarządzającej V kadencji
– przyjęto jednego członka wspierającego (ELBIS Sp. z o.o.) oraz dwóch nowych członków zwyczajnych (pracowników ELBIS Sp. z o.o.)
– przedyskutowano działalność Zespołów zadaniowych TOE oraz bieżącą działalność biura TOE.

Funkcję Prezesa Rady Zarządzającej V kadencji Rada powierzyła kol. Grzegorzowi Górskiemu, natomiast funkcje Wiceprezesów kol. Stanisławowi Jodłowskiemu oraz kol. Maciejowi Olejniczakowi. I
nformację nt. działalności Zespołów zadaniowych przedstawili przewodniczący wszystkich sześciu następujących Zespołów działających w strukturze TOE:

– Zespół ds. OZE i Produkcji Energii w Skojarzeniu
– Zespół ds. Bilansowania
– Zespół ds. EFET
– Zespół ds. Giełdy – Zespół ds. Wskaźnika Polskiego REE
– Zespół ds. Wymiany Międzysystemowej

Rada Zarządzająca w ramach wolnych wniosków m.in. zapoznała się z informacjami nt.: organizacji III Targów Energii JACHRANKA 2006 oraz podjęła (na wniosek trzech członków wspierających) decyzję o rozszerzeniu zespołów zadaniowych TOE o nowych członków.

Dokumenty

Formularz logowania