W dniu 28.02.2017 r., w Brukseli, odbyło się pierwsze spotkanie Core Consultative Group. Grupa została utworzona w celu wymiany informacji i wiedzy pomiędzy TSO, NRAs, NEMOs, organizacjami branżowymi oraz graczami rynkowymi. TOE reprezentowali kol. Arek Zieleźny oraz kol. Maciej Janowski. 

Grupa skupia członków z tak zwanego Core Regions (suma regionów CEE i CWE).

Wydarzenie zostało zainicjowane przez ACER wobec napiętego harmonogramu kodeksu sieciowego CACM (dotyczącego rynku dnia następnego oraz rynku dnia bieżącego) w ramach wdrożenia Flow Based Capacity Calculation.

Pierwsze spotkanie miało charakter głównie informacyjny i zapoznawczy. Podkreślany był istotny wkład poszczególnych członków grupy, jednak warto dodać, że grupa będzie miała charakter głównie konsultacyjny.

Grupa zajmuje się nie tylko tematyką przedstawioną w kodeksie sieciowym CACM, ale również kodeksu sieciowego FCA (dotyczącego rynku terminowego energii elektrycznej).

Dokumenty

Formularz logowania