W dniu 3 kwietnia 2007 r., w siedzibie TOE w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące kolejnych – IV Targów Energii, w którym udział wzięli przedstawiciele Komitetu Programowego i Organizacyjnego Targów.

Podstawą dyskusji było omówienie następujących, głównych tematów:

1) dotychczasowa organizacja Targów Energii,
2) kwestie organizacyjne związane z ewentualną zmianą lokalizacji Targów,
3) propozycje programu,
4) opracowanie zaproszenia do objęcia patronatów przez media.

Zauważono potrzebę podjęcia tematu efektywności energetycznej. Stwierdzono także, że IV Targi, w związku z datą 1 lipca 2007 r. jako momentem, w którym z zasady TPA korzystać będzie mógł również klient indywidualny, powinny jeszcze silniej niż w roku ubiegłym zostać ukierunkowane na tego odbiorcę. Ustalono, że te dwie kwestie stanowić będą postawę tegorocznych Targów, a co za tym idzie podjęto odpowiednie decyzje organizacyjne sprzyjające ich realizacji.

Dokumenty

Formularz logowania