W dniu 11 kwietnia 2008 r., w siedzibie TOE w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące kolejnych – V Targów Energii, w którym udział wzięli przedstawiciele Komitetu Programowo-Organizacyjnego Targów oraz PGE SA.

Podstawą dyskusji było omówienie następujących, głównych tematów:

  1. dotychczasowa organizacja Targów Energii,
  2. termin i lokalizacja V Targów,
  3. propozycje programu,
  4. harmonogram prac,
  5. omówienie kwestii współpracy z wystawcami.

Na bazie czteroletnich doświadczeń oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników Targów tegoroczną imprezę postanowiono zorganizować w Centrum Konfrencyjnym Warszawianka w Jachrance w dnich 23 i 24 października. W ramach propozycji programu poza koniecznością omówienia zmian na rynku energii elektrycznej oraz nowych uwarunkowań jej zakupu i sprzedaży zauważono potrzebę kontunuacji tematu efektywności energetycznej. W dalszej części spotkania ustalony został szczegółowy harmonogram prac z przyporządkowaniem zadań obu organizatorom. Na zakończenie omówiono podstawowe warunki współpracy, które w pakietach zostaną przedstawione potencjalnym wystawcom.

Dokumenty

Formularz logowania