W dniu 13 stycznia 2009 r. w siedzibie Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE) w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. rynku energii elektrycznej, powołanego z inicjatywy IEPiOE, któremu przewodniczył kol. Henryk Kaliś z ZGH „Bolesław” S.A., Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Nasze Towarzystwo reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii działając w uzgodnieniu z Ministerstwem Gospodarki i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki przyjęła zobowiązanie przedstawienia propozycji rozwiązań systemowych na rynku energii elektrycznej w roku 2009 i następnych. Zgodnie z ustaleniami celem prac Zespołu roboczego ds. rynku energii jest wypracowanie propozycji rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej, w tym w szczególności odbiorców końcowych energii elektrycznej.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli gospodarzy (kol. Henryk Kaliś, kol. Jacek Szyke) i TOE (kol. Marek Kulesa) wzięli udział przedstawiciele grup:  PGE – Polska Grupa Energetyczna, TAURON POLSKA ENERGIA i Vattenfall.

W ramach szerokiej dyskusji, na bazie kierunkowych materiałów IEPiOE i prezentacji TOE, poruszono m.in. następujące zagadnienia:

  • wpływ wejścia w życie ustawy o rozwiązaniu KDT i konsolidacji pionowej elektroenergetyki polskiej na sytuację uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce;
  • nowe realia kontraktacji energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w 2008 i 2009 roku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji odbiorców przemysłowych TPA;
  • czynniki wpływające na wzrost kosztów energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu paliw i wytwarzania oraz „kolorowych” obowiązków;
  • przyczyny i konsekwencje wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych w 2008 i 2009 roku;
  • negatywne efekty dalszego utrzymania obowiązku zatwierdzani taryf w segmencie G przez Prezesa URE dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej i na sytuację odbiorców przemysłowych;
  • wprowadzenie obowiązkowej sprzedaży części energii elektrycznej poprzez rynki zorganizowane (nie tylko giełdowe) lub/i obligatoryjne aukcje na zakup/sprzedaż części energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownie systemowe;
  • upłynnienie rynku hurtowego poprzez wprowadzenie mechanizmu animatora rynku na TGE SA;
  • zmiana formy opodatkowania energii elektrycznej – obniżenie akcyzy.

Ustalono, że kolejne spotkanie, na którym szerzej zostaną przedstawione stanowiska poszczególnych grup i towarzystw oraz zostanie podjęta próba wypracowania wniosków kierunkowych, odbędzie się w dniu 20 stycznia 2009 r. w Warszawie w siedzibie TOE.

Zaproszenie kol. M.Kulesy na spotkanie

Kulesa M.: Propozycje rozwiązań systemowych na rynku energii elektrycznej w roku 2009 i latach następnych,

Dokumenty

Formularz logowania