W dniu 2 grudnia br., w siedzibie TOE W Waszawie, odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu TOE ds. Rynku Detalicznego, w którym udział wzięło ośmiu uczestników. Spotkanie prowadził kol. Marek Szymankiewicz.

W ramach spotkania zrealizowano następujący program:

 1. Przywitanie uczestników. Wprowadzenie
 2. Omówienie spraw organizacyjnych
 3. Dyskusja nt. obszarów działalności Zespołu na przełomie 2008/2009 roku:
  1. realia taryfikacji energii elektrycznej – „wytyczne” Prezesa URE do kształtowania taryf w segmencie G,
  2. informacje dot. rozszerzenia obowiązku zatwierdzania taryf,
  3. propozycje dalszych działań dot. GUD,
  4. nowe uwarunkowania rozliczeń po wejściu w życie zmian ustawy o podatku akcyzowym (w tym fakturowanie)
 4. Sprawy różne (wolne wnioski)
 5. Wnioski ze spotkania, propozycje i harmonogram dalszych działań

Dokumenty

Formularz logowania