W dniu 1 marca 2012 r. w Warszawie odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE X kadencji. Na posiedzeniu, które prowadzili kol. Krzysztof Zamasz – Prezes Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Robert Bański – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE, m.in. przyjęto nowych Członków TOE, omówiono obszary działalności zespołów zadaniowych TOE oraz przyjęto dokumenty/sprawozdania na Walne Zebranie Członków TOE, którego datę zaplanowano na 21 marca 2012 r.

W ramach posiedzenia zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Prezentacja TGE SA dot. możliwej współpracy w obszarze REMIT oraz giełdowego rynku gazu.
 2. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających. Skreślenie z listy członków zwyczajnych TOE osób zalegających ze składkami za 2011 rok.
 3. Omówienie działalności Zespołów powołanych w ramach TOE.
 4. Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE
  a) Sprawozdanie z działalności TOE w 2011 roku.
  b) Sprawozdanie finansowe TOE za 2011 rok.
  c) Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2011 roku.
  d) Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2012 rok.
  e) Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2012 rok.
 5. Wolne wnioski, sprawy różne.

W ramach realizacji punktu 4 porządku obrad przyjęto uchwałami wszystkie materiały na Walne Zebrania Członków TOE oraz ustalono, że Walne odbędzie się w dniu 21 marca 2012 r. w Hotelu Gromada, w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 2.

Dokumenty

Formularz logowania