W dniu 12 sierpnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG), odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej zajmującej się zagadnieniami mikrogeneracji. Spotkanie prowadził Z-ca Dyrektora w Departamencie Energetyki MG, p. Edward Słoma.

Grupa robocza zajmująca się zagadnieniami mikrogeneracji, w tym w szczególności rozwoju źródeł OZE, została powołana w ramach działającego przy MG Zespołu Doradczego ds. związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci w Polsce. Z ramienia TOE w pracach grupy udział biorą kol. Marcin Adamczyk (TAURON Polska Energia SA), kol. Damian Gadzialski (ENERGA – OBRÓT SA), kol. Waldemar Gochnio (Przewodniczący Zespołu TOE ds. OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej) oraz kol. Marek Kulesa (dyrektor biura TOE).

W ramach pierwszego spotkania grupy, oprócz spraw organizacyjnych, omówiono szerzej proponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii definicje instalacji OZE i mikroinstalacji, a także zapisy dotyczące praw, obowiązków oraz rozwiązań dla wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji na potrzeby własne tzw. prosumenta.

Dokumenty

Formularz logowania