W dniu 17 sierpnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG), odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej zajmującej się zagadnieniami mikrogeneracji. Spotkania prowadził Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Energetyki MG, p. Mariusz Radziszewski.

Z ramienia TOE w spotkaniu udział wzięli kol. Damian Gadzialski (ENERGA – OBRÓT SA), kol. Waldemar Gochnio (Przewodniczący Zespołu TOE ds. OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej) oraz kol. Marek Kulesa (dyrektor biura TOE).

W ramach drugiego spotkania grupy omówiono szerzej proponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii zapisy dotyczące praw, obowiązków oraz rozwiązań dla wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumenty

Formularz logowania