W dniu 1 sierpnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyło się drugie Posiedzenie Grupy roboczej do spraw energetyki działającej w ramach KK NSRO. Nasze Towarzystwo reprezentowali kol. Waldemar Gochnio – Przewodniczący Zespołu TOE ds. OZE, Kogeneracji i Efektywności Energetycznej oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania, w którym udział, na zaproszenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 – 2013 (KK NSRO), wzięli ww. przedstawiciele TOE, oprócz dyskusji spraw formalno – organizacyjnych, zaprezentowano pięć następujących prezentacji:

  • Programowanie polityki spójności 2014 – 2020  – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
  • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – Ministerstwo Gospodarki;
  • Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w perspektywie średniookresowej. Możliwości, obowiązki, szanse – Ministerstwo Gospodarki;
  • Efektywność energetyczna w kontekście wyzwań stojących przed sektorem energetycznym w nadchodzących latach – Ministerstwo Gospodarki;
  • NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po każdej z prezentacji, które dostępne są w biurze TOE dla Członków naszego Towarzystwa, szerzej dyskutowano wybrane zagadnienia poruszane podczas każdej z prelekcji.

Kolejne spotkania KK NSRO wstępnie planowane jest na listopad 2011 r.

Dokumenty

Formularz logowania