W dniu 26 maja br w Warszawie, w budynku Senatu, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, na którym w porządku obrad zrealizowano jeden punkt –  Informacja na temat sytuacji dużych zakładów przemysłowych w związku ze wzrastającymi kosztami zakupu energii elektrycznej.

W ramach posiedzenia swoje stanowiska  – w kolejności wystąpień – zaprezentowali:

  • Mariusz Swora – Prezes URE
  • Marek Kulesa – Dyrektor TOE
  • Henryk Kaliś – Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej
  • Grzegorz Onichimowski – Prezes TGE SA
  • Jan Bury – Wiceminister Skarbu Państwa

Po przedstawieniu prezentacji odbyła się dyskusja, w której udział wzięli Senatorowie, przedstawiciele MSP oraz przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych.

Dokumenty

Formularz logowania