W dniu 24 września 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie, działającej w ramach Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu, które prowadził Pan Poseł Wojciech Jasiński – Przewodniczący Komisji z ramienia TOE obecna była kol. Agnieszka Panek (PGE Electra).

Ze względu na brak możliwości połączenia prac nad rządowym i poselskim projektami nowelizacji ustawy o zmianie o ustawy – Prawo  energetyczne oraz o zmianie innych ustaw (Druki Sejmowe 2176 i  2003) Komisja Gospodarki zajęła się projektem poselskim.

Proponowane zmiany zreferował Pan Poseł Antoni Mężydło. Na początku zauważył, że na pierwszy rzut oka należałoby wycofać ten projekt ze względu na to, że trwają prace nad projektem rządowym – bardzo podobnym, ponadto Ministerstwo Gospodarki odniosło się negatywnie do rozwiązań proponowanych w projekcie. Stwierdził on jednak, że w związku z faktem, iż projekt rządowy nie konsumuje wszystkich postulatów projektu poselskiego konieczne są dalsze prace nad projektem poselskim. Poseł wyraził pogląd o konieczności wprowadzenia do porządku prawnego wszystkich proponowanych w dokumencie zmian i jeżeli projekt rządowy je skonsumuje to można wycofać projekt nowelizacji po II-gim czytaniu w Podkomisji. Jednocześnie wspomniał o posiadanych analizach ekspertów, które odrzucają zarzuty Ministra Gospodarki w stosunku do proponowanych w nim rozwiązań (m.in. Adama Szafrańskiego i przedstawicieli i doradców prawnych TGE).

Pan Poseł Mężydło postulował przede wszystkim usunięcie przetargów – jako rozwiązania nieprzejrzystego oraz podwyższenie progów obowiązkowej sprzedaży przez giełdę na 50%- 2011, 70% -2012, 90% – 2013.

Ponadto zaproponował powołanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu lub przekazanie do Podkomisji Nadzwyczajnej pracującej nad projektem rządowym.

Następnie odbyła się dyskusja. Głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, którzy podtrzymali stanowisko rządu co do projektu nowelizacji. Podkreślili, że nowe rozwiązanie powinno być wdrażane stopniowo, nie wydaje się właściwe zastąpienie braku konkurencji monopolem giełdowym, bo na giełdach istnieją duże koszty uczestnictwa oraz ten sposób handlu posiada nie tylko zalety ale też wady. Natomiast rozwiązanie zawarte w art. 3 projektu wkracza w stosunki prawne wcześniejsze, a tego czynić w majestacie prawa nie można.

Następnie Pan Przewodniczący zaproponował skład Komisji Nadzwyczajnej do prac nad projektem (podobny do składu Komisji nadzwyczajnej pracującej nad projektem nr 2176), a termin jej spotkania miał zostać ustalony później.

Dokumenty

Formularz logowania